Diensten


 

TIME OUT GESPREK

Een moment van reflectie en overweging, een moment om uw visie en strategie te toetsen en naast de huidige ontwikkelingen te leggen. Waar liggen kansen en uitdagingen voor uw bedrijf.

WORKSHOPS / BIJEENKOMSTEN

We organiseren regelmatig bijeenkomsten, opleidingen en workshops over innovatie, veranderen, ondernemen en het ontwikkelen van nieuwe kansen. Dat doen we voor u, samen met partners en ook zelf.

CLUSTERVORMING

Innoveren kun je alleen doen maar samen met anderen ontstaan er vaak betere inzichten op nieuwe kansen en mogelijkheden die de innovatie kansrijker maken. We initiëren en ondersteunen ondernemers bij de vorming van clusters en bij de gezamenlijke realisatie van innovaties en veranderingen.

PROJECTONTWIKKELING / -MANAGEMENT

Voor (semi)overheden, clusters van bedrijven en grote bedrijven ontwikkelen we projecten gericht op innovatie en veranderprocessen. Daarvoor worden regelmatig subsidies ingezet waarvoor we dan ook de subsidieaanvraag verzorgen. We hebben veel ervaring met regionale, landelijke en Europese regelingen zoals IPC, OP-Zuid, Interreg, 7e kaderprogramma etc.

IDEE CREATIE EN INNOVATIE ONTWIKKELING

Innovatie binnen een organisatie is crusiaal voor het succesvol voortbestaan van een organisatie. We kunnen samen met u werken aan nieuwe kansen en innovaties in uw organisatie. Dat gaat zowel om nieuwe producten en diensten als sociale innovaties in uw organisatie. We gebruiken daarbij nieuwe en oude instrumenten en hulpmiddelen en stemmen die af op de wensen en behoeftes van uw organisatie.

INNOVATION BOOTCAMP

Innoveren kan iedereen en is een basiseigenschap van de mens. De meeste mensen houden echter ook van stabiliteit en duidelijkheid. En innovatie is dat niet. Mensen en organisaties kunnen daarom stilvallen en zich richten op het bekende, het oude, het zekere. Terwijl de markt en de omgeving vraagt om verandering, vernieuwing en ontwikkeling. Tijdens de innovation bootcamp worden in een beperkt aantal dagdelen de wil en energie om te vernieuwen nieuw leven ingeblazen en ontstaan er nieuwe kansen voor toekomstige succes voor u als mens, ondernemer en voor uw organisatie.