Op woensdag 16 oktober ontvingen wij het officiele bericht dat IPC Advanced Logistics is goedgekeurd door AgentschapNL. De 17 ondernemers kunnen starten met het uitvoeren van hun innovatieplannen!

Breda, september 2013

Vervoersmarkt Zuid-Nederland volop in beweging
Zeventien logistieke bedrijven uit Zuid-Nederland werken samen aan innovaties waardoor zij concurrerend blijven. Door elkaar te steunen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld in onder andere stedelijke distributie, koeltransport, het vervoer van bouwmaterialen, tuinplanten en waardevolle goederen. Ook wordt ingezet op het optimaal benutten van beschikbare restcapaciteit. Zeer innovatief is de ontwikkeling van een robot die de onderkant van zeeschepen reinigt. De vernieuwende aanpak moet de logistiek in de regio winstgevender maken en meteen inspelen op de huidige wensen van snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

De deelnemende bedrijven hebben zich inmiddels verenigd in een zogeheten InnovatiePrestatieContract (IPC) en bij het Ministerie van Economische Zaken om extra financiële steun gevraagd. De Stichting Innovatiehuis heeft samen met Syntens Innovatiecentrum, Kamer van Koophandel, Dinalog en NHTV de bedrijven bij elkaar gebracht en treedt namens de ondernemers op als penvoerder richting het Ministerie van Economische Zaken. De Kamer van Koophandel levert ook een financiële bijdrage. Behalve logistieke bedrijven maken ook toeleveranciers van koelwagens, rolcontainers, plantenkwekers en logistieke dienstverleners deel uit van het project. Door samen te werken in de hele keten kan worden geprofiteerd van elkaars kennis. Ook gemeenten, bewoners, retailers en leveranciers worden er beter van. Door het terugdringen van onnodige vervoersbewegingen wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

Kansen bieden en grijpen
Iedereen weet het: de vervoersmarkt is volop in beweging, zowel mondiaal als ook in Zuid-Nederland. Toenemende individualisering, de opkomst van e-commerce en het groeiende belang van duurzaamheid vragen om nieuwe oplossingen in de hele logistieke keten. Het zijn ontwikkelingen die kansen bieden en de in dit IPC verzamelde bedrijven willen ze grijpen. In clusters wordt gewerkt aan slimme oplossingen, nieuwe producten en daarmee aan het verstevigen van de eigen concurrentiepositie. Wat alle initiatieven bindt: meer flexibiliteit voor verlader, vervoerder en ontvanger, betere communicatie en niet te vergeten, de reductie van CO2 uitstoot.

Binnensteden
Eén groep bedrijven in dit IPC richt zich op stedelijke distributie. Zij werken samen aan een ontvangst gedreven webservice, waarbij de consument via een persoonlijk profiel een eigen afhaallocatie kan aangeven. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van een netwerk van afhaallocaties en logistieke centra aan de rand van steden. Om deze innovaties te realiseren is een betere informatie-uitwisseling nodig tussen webshops, vervoerders en klanten. De winst van dit project: een afname van 70 % van het vrachttransport door binnensteden.

Effectiever
Binnen het koeltransport wordt gezocht naar nieuwe manieren om producten zo efficiënt en, zo mogelijk, klimaat-neutraal te vervoeren. Hiervoor worden geïsoleerde rolcontainers ontwikkeld die met gewoon transport naar decentrale distributiepunten worden vervoerd. Met compacte energiezuinige voertuigen wordt de bestelling vervolgens bij de klant afgeleverd. Een andere groep bedrijven legt zich toe op het ontwikkelen van vernieuwende ICT, waardoor vaak in maat afwijkende bouwmaterialen effectiever kunnen worden vervoerd. Ook wordt gezocht naar manieren om de handlingstijden bij de op- en overslag van dit soort materialen te halveren. In een ander cluster wordt door kwekers van tuinplanten gewerkt aan manieren om producten binnen Noord-Brabant kosteneffectiever te vervoeren.

Centraal regie systeem
Een ander belangrijk thema binnen dit IPC is het real time wereldwijd inzichtelijk hebben van waardevolle ladingstromen. Door te innoveren in geautomatiseerde sloten, scanners en technische infrastructuur moet aan diefstal van deze ladingen een halt worden toe geroepen. Een aantal bedrijven in de regio werken hiervoor samen aan nieuwe technologie. Wat veel initiatieven in de logistieke sector bindt: de behoefte aan een centraal regie systeem dat diverse goederenstromen bundelt. Op dit moment wordt 40% van de totale transport capaciteit niet benut. De betrokken bedrijven zoeken samen naar nieuwe wegen om een optimale planning te realiseren.

Meer informatie over de IPC regeling, klik hier
Stichting Innovatiehuis
T 076 – 503 09 60
E secretariaat@deinnovatiefabriek.nl