Over ons

Wanneer heb je je voor het laatste verwonderd?

De Innovatiefabriek BV is een bedrijf dat zich openstelt en waar mensen zich onderdompelen in nieuwe ontwikkelingen en bewegingen. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe beelden en verandering. Niet omdat verandering om het veranderen goed is maar omdat de wereld verandert en je als bedrijf en mens in kunt (moet) spelen om optimaal te ondernemen en te leven.

Op dit moment zit de (westerse) wereld in een transitieproces waarbij oude paradigma’s niet meer geschikt zijn voor de huidige werkelijkheid. Het beeld van de mens als homo economicus (mens als rationeel wezen gericht op de bevrediging van de eigen behoeftes) in een wereld geregeerd door schaarste is niet meer in staat een antwoord te geven op de uitdagingen van nu.

Daarom zijn veel ondernemers bezig met het formuleren van nieuwe antwoorden die uitgaan van andere beelden zoals de homo ludens (spelende mens) of homo faber (de werkende mens, stelt dat mensen wezens zijn met een aangeboren drang tot arbeid en creativiteit, met een aangeboren drang om werktuigen en techniek te ontwikkelen, gericht op het naar hun hand zetten van de eigen leefomgeving).

De Innovatiefabriek BV kan u als ondernemer/ bestuurder ondersteunen bij de formulering en realisering van deze nieuwe beelden en innovaties. Dat doen we door nieuwe en oude instrumenten in te zetten, door mee te denken, door samen nieuwe concepten te bedenken, door groepen ondernemers samen te brengen, door projecten te ontwikkelen en door nieuwe organisaties op te starten.

KLANTEN